Ospina Nigrinis, A., & Galán Zambrano, C. (2016). Construcción de marca territorio mediante el diseño de experiencias de marca / Construction of territorial branding through the experience design of brands. Revista Nexus ComunicacióN, , 268-283. doi:10.25100/nc.v0i20.1844